Vaccin mot Corona

Här hittar du information kring coronavaccin

Under 2019 tog Covid-19, Corona, full fart och under 2020 fick alla människor lära sig vad begreppet betydde, skapa sig åsikter om munskydd och börja med social distansering.

En fråga som många fortfarande funderar på är hur det går med Corona vaccin. Vad, hur och när kan vi förvänta oss att det finns ett vaccin mot corona?

När räknar man med att ett vaccin finns tillgängligt?

Aldrig har ett vaccin arbetas fram med sådan rekordfart. Runt om i hela världen arbetar forskare med att få fram ett vaccin som kan bekämpa sjukdomen och förhindra dödsfall. Idag finns flera lovande vaccin som är framtagna och provas i kliniska tester, det vill säga på människor. Ingen kan med säkerhet säga exakt när det kommer att finnas ett vaccin redo för allmänheten.

Dock har många forskare kommit väldigt långt och det finns stora förhoppningar om möjlighet till massvaccination redan nästa år. Det enda folket kan göra just nu är att vänta och fortsätta följa utvecklingen av Corona.

Framsteg inom vaccinforskning/framställning

Inom vaccinforskningen och framställningen av vaccin sker det hela tiden stora framsteg. Tack vare att det finns frivilliga vaccinations kandidater har forskare möjlighet att prova vaccinet på människor för att utvärdera både effekt och eventuella biverkningar. Många länder flaggar för att de har kommit långt i utvecklingen och läkemedelsföretag är med och stödjer forskningen.

Exakt vilka framsteg som sker är svårt att veta. Det är fragment som kommer ut. Ett visst vaccin har testat på människor utan uppenbara biverkningar och ett annat verkar uppvisa en god effekt mot Corona. En annan utmaning som finns gällande vaccinet är hur lång verkan de har. När behöver man vaccinera sig på nytt för att garanteras ett fullgott skydd?

Eftersom att Corona är ett så pass nytt virus finns det många frågot att få svar på och alla forskare har sin inriktning. Det vi i dagsläget vet är att framställning pågår för fullt och det hela tiden sker framsteg. Varje dag går det att göra nya upptäckter inom området.

Kommer alla behöva vaccinera sig?

När det finns ett vaccin på marknaden kommer frågan till att börja med vara vem som får vaccinera sig? Folkhälsomyndigheten har arbetat fram en plan där äldre och personer i riskgrupper är de som först och främst ska få ta vaccinet, men också de som arbetar inom vård och omsorg.

Barn som är under 18 år bedömer Folkhälsomyndigheten inte behöver vaccinera sig. Detta då den gruppen sällan påverkas speciellt hårt om de drabbas av Corona. Som det ser ut nu har Sverige säkrat total tre miljoner doser av vaccinet oavsett vilken tillverkare som kommer att släppa det. Vaccin är aldrig ett 100 % skydd vilket är bra att komma ihåg och idag vet vi inte om det kommer att räcka med en enda dos eller om det kommer att krävas två eller fler.

Biverkningar av Corona vaccin

Hur rädd behöver du vara för att Corona vaccinet kommer med biverkningar? Alla vaccin har en viss risk för att ge biverkningar. Du behöver tänka på vilka konsekvenser det kan få att drabbas av Corona jämfört med att få biverkningar av ett vaccin. Det är sällsynt att få biverkningar då alla läkemedel är hårt kontrollerade även om det inte går att utesluta till 100 %.

Den som är i riskgrupp bör alltid vaccinera sig eftersom Corona kan ha en dödlig utgång. Sjukdomen är väldigt smittsam och inte lätt att förutse var och när den kommer att bryta ut, eller hur en person drabbas. Helt friska människor har hamnat på intensiven och varit riktigt dålig. Överväg alltid för- och nackdelar för att kunna ta ett genomtänkt beslut.

Misstänker du att du har Corona?

Då bör du ta ett test för att se huruvida du bär på Coronavirus eller inte. Vi har jämfört alla tillgängliga Coronatester så du lätt kan välja det som är rätt för dig!