Dom vanligaste symtomen för Coronaviruset

Här listar vi dom vanligaste (och ovanligaste) symtomen för att kunna avgöra om man har Covid19 eller inte

Många som smittats av covid-19 får inga symptom alls eller enbart milda symptom. De patienter som inte får allvarliga symtom rekommenderas vårdas i hemmet och hålla sig hemma från arbete och officiella platser. Nedan finner du både de vanligaste symtomen och mer allvarliga symptom som många smittade drabbas av:

Vanliga symtom:

 • Torrhosta
 • Trötthet
 • Feber

Mindre vanliga symtom:

 • Värk i muskler och leder
 • Huvudvärk
 • Halsont
 • Öggoninflammation
 • Diarré
 • Nedsatt smak- och luktsinne
 • Hudbesvär som utslag och missfärgade tår och fingrar

Allvarliga symtom:

 • Andningssvårigheter
 • Bröstsmärtor
 • Nedsatt tal- och rörelseförmåga

Om du upplever någon av de mer allvarliga symptomen så bör du genast uppsöka vården som i sin tur kan göra ett coronatest på dig. De allra flesta får milda symptom och kan vårda sig själva i hemmet. Om du vill testa för corona, så är det en god idé att beställa hem corona tester för att se efter om du har eller har haft viruset redan.

Stämmer symtomen in på dig?

Då bör du omgående säkerställa om du har Coronavirus eller inte genom att ta ett Coronatest. Du bör även för att förhindra eventuell smitta till andra isolera dig så gott som möjligt genom karantän.