Information om Coronavirus

Hos oss hittar du all information gällande Covid19 och Coronaviruset

Just nu upplever vi i världen något som många av de levande idag aldrig tidigare upplevt – nämligen en pandemi. Covid-19 drog in över 2020 med storm och det har hunnit hända mycket sedan Världshälsoorganisationen (WHO) utlyste coronaviruset som en pandemi.

Många här i Sverige har efterfrågat tester för corona under flera månaders tid, men tyvärr har det dröjt en del innan dessa funnits tillgängliga. Nu har corona tester äntligen kommit och vi hjälper dig att hitta corona tester som du kan genomföra hemma och sedan skicka in för analys. På Coronatester  jämför och delar vi all tillgänglig information om de olika testerna.

Genom att göra ett coronatest för att se om du har viruset, så kan du både du med symptom och du som är symptomfri ta reda på ifall du blivit smittad av covid-19. Genom Corona-tester.se så kan du hitta alternativ på hur du kan genomföra covidtest. Testerna som du kan beställa online är några av världens första som skapats för att kunna identifiera om du har eller har haft en infektion av covid-19. Detta upptäcker testet via antikroppar i blodet.